Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72200037

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\04
04.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\04
04.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značen Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2019\10\03
03.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik a Solinky - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\26
26.09.2019
21.10.2021 06:41:25