Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72440123 | Kód: 012208/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení - 012208/2019 Ostatné dokumenty
2019\09\04
04.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012208/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\03
03.09.2019
 Doručené ponuky - 012208/2019 Doručené ponuky
2019\09\03
03.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\22
22.08.2019
 Príloha č. 1 - 012208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Rozsah prác - 012208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Generálne plnomocenstvo - 012208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
 Katastrálna mapa so zakreslením - 012208/2019 Príloha
2019\08\22
22.08.2019
22.10.2021 10:48:26