Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie na novom cintoríne v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72747127

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vylúčení ponuky Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\03
03.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oplotenie na novom cintoríne v Žiline Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\03
03.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oplotenie na novom cintoríne v Žiline Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\03
03.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oplotenie na novom cintoríne v Žiline Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\03
03.09.2021
 Vysvetlenie - Oplotenie na novom cintoríne v Žiline Vysvetlenie
2021\08\31
31.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Oplotenie na novom cintoríne v Žiline Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\23
23.08.2021
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2021\08\23
23.08.2021
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2021\08\23
23.08.2021
 Príloha - Situácia Príloha
2021\08\23
23.08.2021
26.10.2021 13:56:11