Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73841622 | Kód: 17694/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 17694/2018 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\10\29
29.10.2018
 Situácia záujmovej oblasti Príloha
2018\10\18
18.10.2018
 Zmluva o dielo Príloha
2018\10\18
18.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
26.10.2021 19:57:58