Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73980069 | Kód: 011102/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\07
07.03.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\07
07.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011102/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\07
07.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 011102/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\02\28
28.02.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011102/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\02\11
11.02.2019
 Príloha č. 3 Návrh ZoD - 011102/2019 Príloha
2019\02\11
11.02.2019
 Príloha č. 2 Zadanie_VV - 011102/2019 Príloha
2019\02\11
11.02.2019
 Príloha č. 1 PD - 011102/2019 Príloha
2019\02\11
11.02.2019
18.10.2021 12:57:06