Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie bicyklov, kolobežiek a bezpečnostných prilieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75365263

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie bicyklov, kolobežiek a bezpečnostných prilieb - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\23
23.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodanie bicyklov, kolobežiek a bezpečnos Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\23
23.10.2019
 Žiadosť o vysvetlenie Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
21.10.2021 07:20:40