Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina na Vianočný koncert

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75493381

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina na Vianočný koncert - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\15
15.11.2019
 Príloha 1_Zoznam tovarov a služieb Príloha
2019\11\15
15.11.2019
26.10.2021 20:55:48