Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia obytného domu č.s. 8435/35, Žiina-Hájik na komunitné centrum

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76196998

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia obytného domu č.s. 8435/35, Žiina-Hájik na komunitné centrum - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\07\21
21.07.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia obytného domu č.s. 8435/35, Žiina-Hájik na komunitné centrum - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\07\21
21.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy nebytovej časti prízemia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\21
21.07.2020
18.10.2021 13:20:22