Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76353484

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo Príloha
2019\05\23
23.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\23
23.05.2019
18.10.2021 12:42:24