Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Jednorazové overaly a ochranné štíty

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76709447

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\10\22
22.10.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Jednorazové overaly a ochranné štíty Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\24
24.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Jednorazové overaly a ochranné štíty Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\24
24.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Jednorazové overaly a ochranné štíty Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\24
24.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Jednorazové overaly a ochranné štíty Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\24
24.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Jednorazové overaly a ochranné štíty Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\24
24.03.2021
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2021\03\11
11.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Jednorazové overaly a ochranné štíty Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\11
11.03.2021
22.10.2021 12:45:35