Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 (opakovaná)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76854470

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\04
04.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\04
04.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\04
04.08.2021
 Príloha - zmluva Príloha
2021\07\26
26.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Implementácie Projektu: „Cyklomagistrála – Terchovská dolina“, z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 (opakovaná) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\26
26.07.2021
18.10.2021 08:52:04