Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77127129

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č.81/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\20
20.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\01\27
27.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\01\27
27.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\01\27
27.01.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\01\27
27.01.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Technická evidencia detských ihrísk a pi Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\27
27.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Technická evidencia detských ihrísk a pi Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\10
10.01.2020
 Zmluva Príloha
2020\01\10
10.01.2020
22.10.2021 11:51:17