Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77237943 | Kód: 020609/2021 DIVADLO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 020609/2021 DIVADLO Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\17
17.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 020609/2021 DIVADLO Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\17
17.09.2021
 Príloha č. 2 Návrh Zmluvy Príloha
2021\09\06
06.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 020609/2021 DIVADLO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\06
06.09.2021
 Príloha č. 1_ Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\06
06.09.2021
22.10.2021 11:09:49