Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77342739

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\10\22
22.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výroba a dodávka 8ks basketbalových konš Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha č. 1 - montážny list Príloha
26.10.2021 19:04:58