Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Letná a zimná údržba miestnych komunikácii a dopravné značenie

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 78585413

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Letná a zimná údržba miestnych komunikác Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\02
02.06.2021
 Príloha č.2 Príloha
2021\06\02
02.06.2021
 Príloha č. 1 Príloha
2021\06\02
02.06.2021
26.10.2021 20:04:48