Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre Mestskú políciu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78776401 | Kód: 033004/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 033004/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\30
30.04.2020
 Príloha č.1_Zounam Príloha
2020\04\30
30.04.2020
26.10.2021 13:38:08