Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79309517

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\09
09.07.2020
 Príloha - tabuľka Príloha
2020\07\09
09.07.2020
21.10.2021 08:27:29