Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79439854 | Kód: 2604/2019 ŽILBYT

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 1- 2604/2019 ŽILBYT Vysvetlenie
2019\04\30
30.04.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2604/2019 ŽILBYT Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\04\26
26.04.2019
 Príloha č. 1- 2604/2019 ŽILBYT Návhrh Zmluvy Príloha
2019\04\26
26.04.2019
18.10.2021 09:51:44