Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79498257 | Kód: 011203/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\15
15.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011203/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\15
15.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\08
08.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenieponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\08
08.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\08
08.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie/Doplnenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\07
07.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie/Doplnenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\07
07.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie /doplnenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\07
07.04.2020
 Príloha č. 1 Opravený Výkaz výmer Príloha
2020\03\25
25.03.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\25
25.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011203/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\12
12.03.2020
 Príloha č. 3_Návrh zmluvy o dielo Príloha
2020\03\12
12.03.2020
 Príloha č. 2_Výkaz výmer Príloha
2020\03\12
12.03.2020
 Príloha č. 1 Projektová dokumentácia Príloha
2020\03\12
12.03.2020
21.10.2021 07:41:15