Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

ZŠ a MŠ Brodno - dostavba sociálnych zariadení v materskej škole

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79511497 | Kód: 171201

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 171201 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\12\28
28.12.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 171201 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\12\17
17.12.2018
 Príloha 3 - 171201 Príloha
2018\12\17
17.12.2018
 Príloha 2 - 171201 Príloha
2018\12\17
17.12.2018
 Príloha 1- 171201 Príloha
2018\12\17
17.12.2018
26.10.2021 20:40:20