Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79919606

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - zmluva o dielo Príloha
2019\10\21
21.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\21
21.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\21
21.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\21
21.10.2019
22.10.2021 11:58:28