Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80016988 | Kód: 010603/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\04\05
05.04.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\04\05
05.04.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010603/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\05
05.04.2019
 Ostatné dokumenty - 010603/2019 Ostatné dokumenty
2019\04\01
01.04.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 010603/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\25
25.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 010603/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\25
25.03.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 010603/2019 Žiadosť o vysvetlenie
2019\03\25
25.03.2019
 Vysvetlenie - 010603/2019 Vysvetlenie
2019\03\21
21.03.2019
 Príloha č. 4 Zoznam fontán - 010603/2019 Príloha
2019\03\06
06.03.2019
 Príloha č. 3 ZoD - 010603/2019 Príloha
2019\03\06
06.03.2019
 Príloha č. 2 Cenník materiálu- 010603/2019 Príloha
2019\03\06
06.03.2019
 Príloha č. 1 Cenová ponuka - 010603/2019 Príloha
2019\03\06
06.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010603/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\06
06.03.2019
18.10.2021 10:14:11