Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80133288

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\16
16.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\16
16.03.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Revitalizácia železničného podchodu mest Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\03\16
16.03.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\03\09
09.03.2021
 Príloha - PD Príloha
2021\03\01
01.03.2021
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2021\03\01
01.03.2021
 Príloha - Zmluva Príloha
2021\03\01
01.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia železničného podchodu Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\01
01.03.2021
26.10.2021 20:13:42