Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81093533 | Kód: 011010/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011010/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha č. 3 ZoD- 011010/2019 Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha č. 2 Výkaz výmer- 011010/2019 Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha č. 1 PD - 011010/2019 Príloha
2019\10\10
10.10.2019
26.10.2021 15:09:20