Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodňanská, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81210099

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre s Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\13
13.07.2021
22.10.2021 12:16:51