Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81692343

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
18.10.2021 10:58:43