Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Krížová cesta (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81710106

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Krížová cesta (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\29
29.06.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Krížová cesta (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\06\29
29.06.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Krížová cesta (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\29
29.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Krížová cesta (NOVÁ) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\29
29.06.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\06\22
22.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Krížová cesta (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\22
22.06.2020
26.10.2021 13:28:48