Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku: Bratislavská ulica, súpisné č. 423

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 81803741

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckého posudku: Brati Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\17
17.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku: Bratislavská ulica, súpisné č. 423 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\12
12.03.2020
18.10.2021 12:03:55