Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 82715465

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie procesu VO Ostatné dokumenty
2021\10\06
06.10.2021
 Zrušenie verejného obstarávania 42940-MSS Ostatné dokumenty
2021\10\06
06.10.2021
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2021\09\29
29.09.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 3 Vysvetlenie
2021\09\22
22.09.2021
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2021\09\22
22.09.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\09\16
16.09.2021
 Súťažné podklady - všeobecná časť Súťažné podklady
2021\09\16
16.09.2021
 Redakčná oprava - úprava lehôt Ostatné dokumenty
2021\09\14
14.09.2021
 Vysvetlenie - Tvorba a údržba zelene na vymedzenom úze Vysvetlenie
2021\09\13
13.09.2021
 Dokumenty na profile - Tvorba a údržba zelene na vymedzenom úze Dokumenty na profile
2021\09\10
10.09.2021
 Súťažné podklady - Tvorba a údržba zelene na vymedzenom úze Súťažné podklady
2021\09\10
10.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\10
10.09.2021
 Súťažné podklady - časť 4 Súťažné podklady
2021\09\10
10.09.2021
 Súťažné podklady - časť 3 Súťažné podklady
2021\09\10
10.09.2021
 Súťažné podklady - časť 2 Súťažné podklady
2021\09\10
10.09.2021
 Súťažné podklady - časť 1 Súťažné podklady
2021\09\10
10.09.2021

 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

21.10.2021 08:29:39