Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 1211, k.ú. Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82742659

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 12 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\09
09.09.2020
22.10.2021 11:48:17