Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82993595

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná) Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\04
04.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná) Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\04
04.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\26
26.02.2020
21.10.2021 06:54:46