Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba informačných drevených tabúľ.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83632226

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Údržba informačných drevených tabúľ. Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\02
02.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Údržba informačných drevených tabúľ. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\02
02.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Údržba informačných drevených tabúľ. Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\02
02.09.2020
26.10.2021 20:10:49