Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84392440

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - Nákup originálnych ručne brúsených krišt Ostatné dokumenty
2021\05\17
17.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup originálnych ručne brúsených krišt Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\04
04.05.2021
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2021\05\04
04.05.2021
21.10.2021 07:53:50