Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie ruderálného porastu.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84418448

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Odstránenie ruderálného porastu. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\25
25.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Odstránenie ruderálného porastu. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\12
12.09.2019
26.10.2021 13:13:13