Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové (Rosinky) NOVÁ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84471687

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\26
26.06.2019
 Príloha-základný rozsah prác Príloha
2019\06\25
25.06.2019
 Príloha 2- Návrh ZoD časť 2 Príloha
2019\06\25
25.06.2019
 Príloha č.1 Situácia-zakreslenie mostov Príloha
2019\06\25
25.06.2019
26.10.2021 12:54:05