Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84875040 | Kód: 011910/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 011910/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\28
28.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011910/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\28
28.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011910/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha č. 1 Návrh Zmluvy Príloha
26.10.2021 20:57:15