Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávanie nealkoholických nápojov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85021738

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávanie nealkoholických nápojov pre ku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\01\11
11.01.2019
26.10.2021 20:10:04