Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia mostu na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85419210 | Kód: 011503/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011503/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\20
20.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 011503/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\20
20.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011503/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\20
20.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 011503/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\20
20.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011503/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\20
20.04.2021
 Príloha k vysvetleniu č. 2_VV Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\03\30
30.03.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\03\26
26.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011503/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 1._PD Príloha
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 2_VV Príloha
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\03\15
15.03.2021
21.10.2021 08:09:29