Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Pod nemocnicou

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86177957

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Dokumenty - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídli Report - Dokumenty
2019\11\15
15.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Pod nemocnicou - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\15
15.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídliska Pod nemocnicou - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\15
15.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídli Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\15
15.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Urbanistická štúdia, Revitalizácia sídli Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\08
08.11.2019
 Súťažné podklady - ZADANIE Súťažné podklady
2019\11\08
08.11.2019
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\11\08
08.11.2019
21.10.2021 06:58:18