Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86574857

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - História - Obnova a údržba turistického chodníka Št Report - História
2019\12\10
10.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\10
10.12.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\10
10.12.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Obnova a údržba turistického chodníka Štefanová – sedlo Vrchpodžiar (8663 žltý) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\12\10
10.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Obnova a údržba turistického chodníka Št Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\10
10.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obnova a údržba turistického chodníka Št Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\02
02.12.2019
18.10.2021 12:04:43