Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87065841

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\16
16.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\24
24.03.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\24
24.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prenájom prenosných toaliet, samostatnýc Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\24
24.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prenájom prenosných toaliet, samostatnýc Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\10
10.03.2020
 Príloha č.1 - Prenájom prenosných toaliet, samostatnýc Príloha
2020\03\10
10.03.2020
18.10.2021 11:50:42