Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87498919

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\05\24
24.05.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\24
24.05.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Pravidelný ročný servis čpavkovej strojovne na zimnom štadióne Žiline - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\05\24
24.05.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Pravidelný ročný servis čpavkovej strojo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\05\24
24.05.2019
26.10.2021 21:00:49