Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Predĺženie MK na ul. Spojná, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88515551

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\13
13.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\13
13.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 3 k ZoD - Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 2 k ZoD - Základný rozsah prác Príloha
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 2 - Katastrálna mapa Príloha
2021\07\30
30.07.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\07\30
30.07.2021
21.10.2021 07:49:27