Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88824013 | Kód: 2207/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2207/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\22
22.07.2019
26.10.2021 13:02:22