Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Splašková kanalizácia na ul. Závodského pre potreby MŠ - NN prípojka k prečerpávaciemu zariadeniu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89499083

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Splašková kanalizácia na ul. Závodského Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\29
29.03.2021
21.10.2021 07:53:07