Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Hlavná ročná kontrola detských ihrísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89654204 | Kód: 17752/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o zrušení VO Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\02\19
19.02.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - neuspel
2018\11\08
08.11.2018
 Oznámenie o výsledku - uspel - Hlavná ročná kontrola detských ihrísk - Oznámenie o výsledku - uspel
2018\11\08
08.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17752/2018 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\18
18.10.2018
 Definícia predmetu zákazky Príloha
2018\10\18
18.10.2018
 Príloha č.1 Príloha
2018\10\18
18.10.2018
26.10.2021 20:54:22