Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD "Priechod pre chodcov s nasvietením na Rosinskej ceste (pri Galimexe), Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90023399 | Kód: 012206/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012206/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\22
22.06.2020
 Príloha_Rozsah prác Príloha
2020\06\22
22.06.2020
21.10.2021 07:09:14