Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90178971 | Kód: 011903/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu Ostatné dokumenty
2020\04\06
06.04.2020
 Príloha č. 1_Vizuál košov Príloha
2020\03\31
31.03.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\03\31
31.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011903/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\18
18.03.2020
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2020\03\18
18.03.2020
 Príloha č. 1 Položky Príloha
2020\03\18
18.03.2020
26.10.2021 13:08:15