Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91066009

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Dodávka služobných motocyklov pre Mestsk Ostatné dokumenty
2021\07\19
19.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka služobných motocyklov pre Mestsk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\09
09.07.2021
 Príloha č. 1 - Kúpna zmluva Príloha
2021\07\09
09.07.2021
22.10.2021 13:03:01