Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91118235

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení procesu verejného obstarávania - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\16
16.12.2019
 Oznámenie o zrušení procesu verejného obstarávania - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik“ - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\12\16
16.12.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Žiadosť o vysvetlenie
2019\12\09
09.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\25
25.11.2019
 Súťažné podklady - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Súťažné podklady
2019\11\25
25.11.2019
18.10.2021 13:03:00